StoryEditor

matejuška, ‘ajduk...Lupeži su brod kalafatali i nove pajole mekli, friški intonak navukli i sve piturali. I sa‘ ti reci da Bračani nisu judi...

Piše Nađan Dumanić
18. rujna 2021. - 14:35
Ribarski san, batelina sa suncobranomVladimir Ivanov/Ilustracija/Cropix

Tamo u ona nika vrimena ka' je 'Ajduk jema pravu mašu i ka' je bi stiman u cili svit, e onda su utakmice u Split bile fešta, festival baluna. Biljet je piza suvega zlata, a drukeri bi arivali feraton, vaporima, tonobile i ne brojin, perfin i rejoplanima.

Jedna klapa s prvega škoja uvik bi mrvu pošprucana s ribarskon gajeton takala mandrać na Matejušku. Vezali bi na sidro s vanjske bande, a onda krmon nategli po vrju mula da ne činidu konfužjun i tako je to godinan odilo ako bi in more puštilo da dojdu.

Nazdravili su pobjedi

Poza utakmice nazdravili su pobjedi bilih i da će doma jerbo jema burdižat deboto uru, a i posal sutra čeka. Ka' ča ćeš ti vidit niki muzuvir s Matejuške in je larga cimu na krmu, a burin je gajetu okrenija i odalečija od mula deboto 40 metri.

Pale su...

item - id = 1128270
related id = 0 -> 1126640
related id = 1 -> 1097390
16. listopad 2021 14:20