StoryEditorOCM

zanimljiv pronalazakJe li potopljeni brod ispred Hvara žrtva rata Venecije i Turaka? Na krmi je nađeno i nekoliko ljudskih kostiju, a uz njih i brončana svetačka medaljica

Piše Mirko Crnčević
9. kolovoza 2022. - 14:00

Odjel za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda u suradnji s ministarstvima kulture i unutarnjih poslova, te hvarskom tvrtkom “Kantharos” završio je ovogodišnju kampanju istraživanja brodoloma u akvatoriju Paklinskih otoka.

Projekt je vodio Igor Mihajlović, diplomirani arheolog, a financirao ga je Ministarstvo kulture.

- Novovjekovni brodolom pronađen je još 1986. godine, ali su tek 2018. počela podvodna arheološka istraživanja. Vidljivi ostaci brodoloma sastojali su se od tri velika željezna sidra i četiri željezna topa.

U istraživačkim kampanjama pronađena su još dva topa i cijeli niz zanimljivih i raritenih nalaza. Jedan od prvih nalaza bilo je brončano zvono, nažalost bez upisane godine, ali keramički i numizmatički nalazi ovaj brodolom smještaju u sam kraj 17. ili početak 18. stoljeća – kazao je Mihajlović.

Prema njegovim riječima, u području gdje se nalazi krma pronađeno je najviše keramičkih nalaza koji upućuju na venecijansko porijeklo broda. Upravo krajem 17. stoljeća (1684. - 1699.) vođen je Morejski rat između Mletačke Republike i Osmanskog Carstva.

image

Keramički tanjur

Igor Mihajlović
image

Keramička posuda

Igor Mihajlović

Iako su se glavne bitke odvijale na grčkom Peloponezu (Moreja), ratne operacije su se vodile i u Dalmaciji.

- Buduća istraživanja mogla bi pokazati je li brod imao kakve veze sa spomenutim ratnim zbivanjima. Na krmi je nađeno i nekoliko ljudskih kostiju, a uz njih i brončana svetačka medaljica za koju se može pretpostaviti da je pripadala toj nesretnoj osobi.

Medaljica je izrađena u Rimu, a prikazuje svetog Longina i Isusa na križu. Istraživanja ovog zanimljivog brodoloma, koji je završio u dubinama hvarskog mora, svakako će se nastaviti – najavljuje naš sugovornik iz Hrvatskog restauratorskog zavoda.

image

Pronađena je i medaljica izrađena u Rimu koja prikazuje sv. Longina i Isusa

Igor Mihajlović
image

Metalna pojasna kopča

Igor Mihajlović
28. rujan 2023 04:01