StoryEditor

važan je balansOdabir pravoga štapa za slow jigging nije jednostavan, no ova je kombinacija odličan spoj osjetljivosti i snage. Testirali smo je

Piše Mario Petričić
27. srpnja 2022. - 13:58

Slow Jigging je zadnjih sezona iz ekstravagantnih pokušaja pojedinaca prerastao u široko prihvaćenu i vrlo lovnu tehniku koja itekako donosi ribu.

Budući da se u ovoj tehnici riba lovi varalicama, ulov je selektiran.

Slow Jigging tehnikom se uglavnom lovi krupnija kvalitetna riba, jer se korištenjem varalica uspješno zaobilaze napadi sitne ribe koja je nezaobilazan prilov u lovu većinom uobičajenih tehnika ribolova, koji podrazumijevaju korištenje animalne prirodne ješke.

Naravno, Slow Jigging tehnika ima više varijacija. Slow Pitch Jerk, Hi Pitch Jerk i Long Fall Jerk vrlo su efikasni pristupi ako se primijene u pravoj situaciji, pri čemu se raspon i kvaliteta ulova, što ponajprije ovisi o odabiru pribora i varalice, kreće od arbuna i kanjaca pa sve do kapitalnih gofova,...

28. rujan 2022 16:03