StoryEditorOCM
Neretvazapošljavanje

Općina Kula Norinska traži pet gerontodomaćica za pomoć starijima i nemoćnima

Piše Stanislav Soldo
11. kolovoza 2022. - 07:33

Općina Kula Norinska traži pet žena-geronto domaćica za pomoć starijim i nemoćnim osobama. Riječ je o projektu "Zaželi i ostvari 2", čiji je nositelj Grad Metković, te partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik, Centar za socijalnu skrb Metković, Općina Kula Norinska, Udruga Dobra Metković.

Poziv "Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III" u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena (Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.) te prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, jer će kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada te koje će ujedno poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika. Nadalje projekt je u skladu i s Nacionalnim planom za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine u kojem su žene prepoznate kao jedna od skupina kojima je iz različitih razloga ili okolnosti pristup tržištu rada otežan.

Predviđeno trajanje radnog odnosa je šest mjeseci, uz probni rad tri mjeseca.

Prednost pri zapošljavanju imaju žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, ostale ranjive skupine, a glavni uvjet uz hrvatsko državljanstvo je da je osoba u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, te da ima najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

U okviru projekta Zaželi starijim i nemoćnim osobama pružaju se usluge: pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, briga o osobnoj higijeni korisnika, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo.

pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima pomoć u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaj.

02. listopad 2023 13:36