StoryEditor
Turizam i gospodarstvoODBROJAVANJE POČELO|

GASI LI SE SVA TEŠKA MEHANIZACIJA? Sezonski embargo bez bagera, a meštrima slijedi radno ljeto!

Piše Gabrijela Bijelić
10. lipnja 2021. - 19:15
Teška mehanizacija upalit će se nanovo sredinom rujnaNikola Vilic/Cropix

Desetak dana preostalo je investitorima za dovršenje krupnih zahvata prije stupanja na snagu tromjesečnog sezonskog embarga na izvođenje građevinskih radova na užem području Dubrovnika. No, zbog posebnih pandemijskih okolnosti koje osim zdravstvenog rizika donijele i neplanirane štete u gospodarstvu, Gradsko vijeće Dubrovnika je u ožujku usvojilo izmjene Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području grada, tako što se zabranjuje izvođenje zemljanih radova na cijelom području grada, dok se zabrana neće odnositi na radove na izgradnji konstrukcije građevine.

Popis izuzetih

Kao u svakoj odluci, tako i u ovoj o uvjetovanom embargu postoje izuzeci. Tako se ljetne regule ne odnose na radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti. Isto vrijedi za hitne radove na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se, poručuju iz gradske uprave, sprečava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine.

Od sezonskog embarga izuzeti su i nužni popravci građevina ako zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, za što investitor nije u obvezi podnositi zahtjev za odobrenje izvođenja građevinskih radova.

image
Izgradnja konstrukcija nije obuhvaćena ovosezonskim embargom
Marko Todorov/Cropix

Ostali građevinari na koje se odluka odnosi u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2021. godine ne smiju izvoditi zemljane radove. Točnije, moraju do jeseni odgoditi iskop humusa, široki iskop, iskop stepenica, iskop za temelje i građevne jame, iskop rovova za instalacije, iskop kanala i odvodnih jaraka i prijevoz materijala. Zabranjeno im je i uređenje temeljnog tla, izrada nasipa, izrada posteljice, izrada klinova uz objekte, deponiranje materijala, utovar, odvoz viška zemlje na gradski deponij, istovar, zatrpavanje građevinske jame nakon izvedbe podruma, zemljom od iskopa i sl.

Nije jeftino

Sukladno Odluci o komunalnom redu novčanom kaznom u iznosu od 10 tisuća kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a iznosom od 2 tisuće kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj koji se tiče zabrane sezonskih radova. Predviđeno je i da se s 5 tisuća kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj. Za prekršitelje fizičke osobe predviđena je kazna od 2 tisuće kuna.

Zanimljia novina ove godine tiče se podnošenja zahtjeva za izuzeće od sezonske zabrane građevinskih radova.

- S obzirom da je Odlukom o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika između ostalog isključen i rad Povjerenstva, a samim time i donošenje Odobrenja za izvođenjem građevinskih radova u razdoblju privremene zabrane, investitori nisu u obvezi podnositi zahtjev – odgovorili su iz Grada Dubrovnika na naš upit koliko je investitora dosad zatražilo 'poštedu' od ljetnih građevinskih zahvata.

image
Armirači mogu računati na nastavak aktivnosti
Ante Cizmic/Cropix
Ovlasti komunalaca

U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji i Naputka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji. 'Komunalci' rješenjem naređuju investitoru privremenu obustavu izvođenja zemljanih radova ako se radovi izvode protivno gradskoj regulativi. Na provedbu rješenja o privremenoj obustavi izvođenja radova, izvršenik se prisiljava novčanim kaznama u iznosima koji su definirani Naputkom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji, protumačili su nam iz dubrovačke gradske uprave.

14. lipanj 2021 19:42